Pla de reobertura

El Pla de Reobertura respon a les indicacions de diferents documents emesos pel Departament d’Educació, amb la intenció de reprendre l’activitat presencial als centres a partir de la Fase 2 de desescalada, és a dir, del dia 8 de juny. S’adapta a la realitat del nostre centre tenint en compte en primer lloc la salut dels docents, personal del centre i l’alumnat, els espais disponibles i la concreció de les mesures de protecció.

Aquest Pla ha estat aprovat per l’Equip directiu en data 5 de juny, i s’ha comunicat al Consell Escolar i a la Inspecció en data 6 de Juny.

Pla de Reobertura