All posts by “Webmaster Serra i Abella

comment 0

PLA D’OBERTURA CURS 2021-2022

PLA D’OBERTURA CURS 2021-2022  – ESCOLA SUPERIOR D’ART I DISSENY SERRA I ABELLA

El Pla d’obertura respon a les indicacions del Departament d’Educació, amb la intenció de reprendre l’activitat lectiva als centres en el curs 2021-2022 amb la màxima normalitat, però tenint en compte també les mesures de seguretat per a la salut de tots els membres de la comunitat educativa. Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia i, a l’espera d’assolir la immunitat de grup, continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.

Seguint les instruccions del Departament iniciarem el curs amb el 100% de presencialitat per a tots els Cicles Formatius (Grau Superior i Grau Mitjà). En el cas dels Estudis Superiors de Disseny (Grau universitari) només serà 100% presencial en el grup de 1r ESDAPC. Els de 2n, 3r i 4t s’aplicarà la semipresencialitat, segons instruccions de la direcció ESDAPC. Això no obstant i tenint en compte que la situació sanitària pot variar, es procedirà als canvis necessaris segons instruccions del Departament d’Educació i de Sanitat.

Descarrega’t el pla d’obertura

 

comment 0

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER ALUMNES I FAMÍLIES

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER ALUMNES I FAMÍLIES

 

Benvolguts alumnes i famílies,

Tal com vàrem fer el curs passat i preveu el Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de Covid 19, del Departament d’Educació, les famílies, o directament l’alumne o alumna si té 18 anys o més, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos.

És per això que a l’inici del curs, heu de signar la declaració responsable a través de la qual:

1) feu constar que sou coneixedors, -res de la situació actual de pandèmia, amb el risc que això comporta, i que, per tant, us atendreu a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment;

2) us comprometeu a no portar  adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per poder prendre les mesures oportunes.

Fes clic per a descarregar els documents:

Declaració responsable per a majors de 18 anys
Declaració responsable per menors de 18 anys

comment 0

INICI DEL CURS I REBUDA DE L’ALUMNAT 21_22

Dilluns 13
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I ESDAP CATALUNYA
Rebuda dels alumnes dels estudis de tarda de 1er i 2n de cicles de grau mig i 1er d’ESDAP catalunya:

Cicles de grau mitjà:
CFGM d’assistència al producte gràfic imprès, perfil foto
CFGM d’assistència al producte gràfic interactiu

15:00h a 16:30h: Rebuda de l’alumnat pel tutor de 1r curs i coordinador del cicle. ( els dos cicles de grau mig)

16:30h a 18:00h: Rebuda de l’alumnat pel tutor de 2n curs i coordinador del cicle. ( els dos cicles de grau mig)

Estudis superiors de disseny – ESDAP CATALUNYA
16:00h a 18:00h: Rebuda de l’alumnat nou de 1r d’ESDAP per part del tutor i la coordinadora dels estudis. L’alumnat de 2n, 3er i 4t comencen el dimarts 14 les classes.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dimarts 14
Inici de les classes del cicles formatius de grau mitjà amb l’horari habitual:
CFGM d’assistència al producte gràfic imprès, perfil foto
CFGM d’assistència al producte gràfic interactiu

Inici de les classes dels estudis superiors de disseny amb l’horari habitual: ( 1er, 2n, 3er i 4t)
ESDAP Catalunya

Dilluns 20
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR – MATÍ
Rebuda de l’alumnat dels estudis de matí i inici de classes del cicles superiors següents:
CFGS de Fotografia
CFGS de Gràfica Publicitària
CFGS de Gràfica Audiovisual
CFGS d’Il·lustració

09:30h a 11:00h Rebuda alumnes pel tutor de 1r curs i coordinador del cicle.
10:00h a 11:00h Rebuda alumnes pel tutor de 2n curs.
11:30h INICI CLASSES Cicles Formatius de Grau Superior dels dos cursos.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR – TARDA
Rebuda de l’alumnat dels estudis de tarda i inici de classes del cicles superiors següents:
CFGS d’Animació

16:30h a 18:00h Rebuda alumnes pel tutor de 1r curs i coordinadora del cicle.
17:00h a 18:00h Rebuda alumnes pel tutor de 2n curs.
18:30h INICI CLASSES Cicles Formatius de Grau Superior.

comment 0

Premiades – Cartell de primavera de l’Hospitalet

Des de l’escola felicitem a les premiades del cartell de les Festes de Primavera de l’Hospitalet de Llobregat 2021.

Primer premi:
Cartell guanyador de  Àngels Ibars Villegas, estudiant de 2n d’ESDAP Catalunya del Campus Serra i Abella. Felicitats Àngels!

 

Televisió de l’Hospitalet fa un reportatge del cartell guanyador:

Dos segons premis:
Cartell de  Judit Pino Suelves , alumna de CFGS d’il·lustració. Enhorabona Judit!

Cartell de l’alumna Clàudia Lorite Jiménez , estudiant del CFGS de Gràfica Publicitària. Enhorabona Clàudia.

comment 0

Preinscripció

Grau mig:
Preinscripció i seguiment  
7 de maig de 2021: oferta inicial de places escolars
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

De l’11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds
És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat a l’hora d’obtenir la plaça. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui. Encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre, cal presentar la sol·licitud de preinscripció

Preinscriu-te aquí:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/preinscriute/

Per més informació dels passos i dates importants podeu consultar al següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/calendari/

Grau superior
Preinscripció i seguiment

21 de maig de 2021: oferta inicial de places escolar

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

De l’25 al 31 de maig de 2021: presentació de sol·licituds
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre.

Preinscriu-te aquí:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/

Per més informació dels passos i dates importants podeu consultar al següent enllaç:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/calendari/

comment 0

Finalistes – Cartells de Primavera 2021

Al passadís del centre hi podeu veure exposats els i les finalistes del cartell de les Festes de Primavera de L’Hospitalet 2021.

Dimarts 23 de març a la 13.00h hi haurà d’acte de lliurament en línia i sabrem quin és el cartell seleccionat.  Aquest dia ens acompanyarà un/a representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet, la Direcció del centre i els/les finalistes.
Estigueu atents/es,  es facilitarà l’enllaç ben aviat.
Us hi esperem!

Sort a tots i totes els finalistes!

comment 0

Proves d’accés

Proves d’accés al cicles formatius de Grau Mig i de Grau Superior

Cicles de grau mig

Dates d’inscripció i realització de les proves. (convocatòria ordinària)

— Data d’inscripció: del 15 al 25 de Març 2021
— Data de realització:
5 de Maig 2021 / part comuna /
6 de maig 2021 / part específica

Inscriu-te a les proves aquí
Per més informació visita la web del Departament d’Educació

Cicles de grau superior
Dates d’inscripció i realització de les proves.(convocatòria ordinària)

— Data d’inscripció: del 15 al 25 de març
— Data de realització:
12 de maig / part comuna /
13 de maig / part específica /

Inscriu-te a les proves aquí

Més informació a la web del Departament d’Educació

comment 0

Cartell de Primavera 2021

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS

01. OBJECTE

Disseny del cartell de les Festes de primavera i aplicacions.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella i l’Ajuntament de L’Hospitalet han establert un acord

de col·laboració per tal d’incentivar la creació i promoure la difusió de la producció i obra gràfica de

joves artistes i dissenyadors.

Amb aquesta idea es fa pública la proposta de disseny del cartell de les Festes de Primavera obrint una

fase de presentació de treballs realitzats per alumnes i antics alumnes de l’escola.

L’obra seleccionada serà el cartell de les Festes de Primavera i la imatge de totes les aplicacions fetes

amb tal motiu.

02. PERSONES PARTICIPANTS

La participació és oberta a alumnes matriculats aquest curs 2020-2021 a l’Escola d’Art Josep Serra i

Abella de l’Hospitalet, ESDAP Catalunya campus Serra i Abella.

També poden participar antics alumnes que hagin finalitzat els estudis en aquest centre durant els tres

cursos anteriors a la convocatòria (entre el 2017 i el 2019).

Es permet el treball individual o en grup de fins a tres persones.

03. CONTINGUT DEL CARTELL

El tema del cartell ha de girar entorn de:

· Les Festes de Primavera, destacant el seu esperit optimista i alegre.

· Sant Jordi i la seva iconografia, en especial el drac.

· La ciutat de L’Hospitalet, comunicant els seus valors principals: creixement, progressió, teixit social…

Text imprescindible:

Festes de Primavera L’Hospitalet

Del 22 al 25 d’abril de 2021

L’Ajuntament es reserva la possibilitat d’afegir informació institucional al cartell.

04. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Format: vertical.

Mides: 310 mm x 440 mm.

Reproducció final: Quadricromia.

Versatilitat: S’ha de tenir en compte que la imatge haurà de funcionar en els diferents formats de les

aplicacions de la campanya de les Festes de Primavera (banderoles, tanques promocionals, programa de

mà, símbol, etc. )

La documentació addicional sobre les aplicacions es troba a la intranet del centre.

05. PRESENTACIÓ DE CARTELLS

La participació és sota pseudònim.

Cal presentar a la consergeria del centre:

Un sobre de la mida del cartell que contingui la a maqueta impresa del cartell (310 x 440 mm) sobre un

suport rígid (cartó ploma o similar). El cartell s’ha d’identificar amb el pseudònim de l’autor en el seu

revers.

Un altre sobre, identificat amb el mateix pseudònim, que contingui les dades de l’autor (nom, adreça

completa, telèfon de contacte i correu electrònic). Aquest sobre s’ha d’enganxar en el revers del cartell.

La versió digital s’ha de penjar a l’espai previst de la intranet del centre, en format PDF i en alta

resolució (300 dpi).

El període d’entrega és del 1 fins al 5 de març de 2021.

Els cartells no seleccionats es podran retirar en el termini de tres mesos a partir del tancament de

l’exposició que organitzarà l’Ajuntament i l’EA Serra i Abella de L’Hospitalet.

06. FORMA DE SELECCIÓ DEL CARTELL

Una comissió seleccionarà tres cartells d’entre els seleccionats.

Un dels tres cartells serà el guanyador del cartell de les Festes de Primavera 2021, els altres dos es

consideraran finalistes.

Els treballs presentats s’exposaran en una mostra que organitzarà l’Ajuntament i l’Escola.

07. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La comissió de selecció estarà formada per les següents persones:

Dos dissenyadors gràfics en actiu

Tres membres designats per l’Ajuntament de L’Hospitalet

Dos professors designats pel centre

Els noms dels integrants de la comissió es faran públics passades les dates del lliurament.

08. CRITERIS DE SELECCIÓ

En la selecció dels cartells es tindrà en compte els criteris següents:

a) La qualitat conceptual de la proposta

b) El nivell de la resolució formal de les idees

c) La capacitat per comunicar els valors de les Festes de Primavera de L’Hospitalet

d) El valor persuasiu del cartell

e) La incorporació d’aspectes originals i innovadors

f) La versatilitat de la imatge per a ser adaptada a diferents formats

09. RECONEIXEMENT

L’autor o els autors de l’obra seleccionada obtindran un premi consistent en 1.000 euros pel guanyador i

400 euros pels altres dos finalistes.

L’autor o els autors de l’obra seleccionada podran participar en el procés de producció del cartell i de les

aplicacions, amb l’oportunitat de realitzar les pràctiques en el servei d’Imatge Corporativa i Relacions

Externes de l’Ajuntament.

10. RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DEL RECONEIXEMENT

La resolució del resultat de la selecció del cartell entre les diferents propostes es farà pública el dia 26 de

març.

Així mateix, el lliurament es realitzarà aquest mateix dia en un acte presidit per l’alcaldessa de

L’Hospitalet Núria Marín.

11. NOTIFICACIÓ

El resultat es publicarà a les xarxes de l’escola i a les de l’Ajuntament de L’Hospitalet l’endemà de la

resolució.

12. RESERVA DE DRETS DE REPRODUCCIÓ

L’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva els drets de reproducció del cartell seleccionat, que seran cedits

en exclusiva. L’autor es compromet a cedir la imatge del cartell guanyador perquè s’inclogui com a

imatge gràfica en el material informatiu que s’editi per a les Festes de Primavera de L’Hospitalet 2021.

Els autors dels cartells presentats hauran de cedir els drets de reproducció per a ser publicats.

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

14. AUTENTICITAT DE LES OBRES

L’obra seleccionada ha de ser inèdita i original. Qualsevol còpia o plagi serà susceptible de

desqualificació de forma immediata.

15. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que les persones participants comuniquin a l’Ajuntament i a l’EA Serra i

Abella per a participar en la convocatòria es tractaran de conformitat amb el que estableix a Llei

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.