Urbex: La bellesa de la decadència

Author: Clara Òrrit Rovira
Tutor: Núria Martínez
Promotion: 2016-2017
Study: CFGS Fotografia
"Urbex: La bellesa de la decadència" s'endinsa en espais on el temps s'ha aturat.  L'abandó humà i la irrupció de la naturalesa dóna als diferents indrets la soledat, el misteri i l'atmosfera que veiem captades en aquestes imatges.