Organigrama

Equip directiu

Directora

Àngels Franch

Cap d’estudis

Joan Vendrell

Secretaria

Gemma Lorenz

Coordinadora pedagògica

Isabel Codina

Administradora

Guadalupe Torra

Coordinacions dels estudis

A.P.G. Imprès i Interactiu

Agustí Arqués

Animació

Cristina Fonseca

Fotografia

Núria Martínez

Gràfica Audiovisual

Angie Ballester

Gràfica Publicitària

Joan Morales

Il·lustració

Maria Paola Piscitelli

Estudis Superiors de Disseny Gràfic-ESDAP

Anna Ruiz

Coordinacions de serveis

Biblioteca

Eusebi Vila

Comunicació

Anna Alcázar i Anna Gatell

Mobilitat Internacional

Òria Romaní

Pràctiques Laborals

Mònica Molins

Riscos Laborals

Antonio Saez

TIC

Mònica Buxó

P.A.S

Secretaria

Neus Casas

Consergeria

Lourdes Javierre i Digna Garcia

 

Consell escolar