Organigrama

Equip directiu

Directora

Àngels Franch

Cap d’estudis

Joan Vendrell

Secretaria

Gemma Lorenz

Coordinadora pedagògica

Isabel Codina

Administradora

Guadalupe Torra

Coordinacions dels estudis

CFGM A.P.G. Imprès

Agustí Arqués

Animació

Cristina Fonseca

Fotografia

Núria Martínez

Gràfica Audiovisual

Angie Ballester

Gràfica Publicitària

Joan Morales

Il·lustració

Maria Paola Piscitelli

Estudis Superiors de Disseny Gràfic-ESDAP

Anna Ruiz

Coordinacions de serveis

Biblioteca

Eusebi Vila

Comunicació

Eva Moya i Núria Miró

Mobilitat Internacional

Òria Romaní

Pràctiques Laborals

Mònica Molins

Riscos Laborals

Antonio Saez

TIC

Mònica Buxó

P.A.S

Secretaria

Neus Casas

Consergeria

Lourdes Javierre i Digna Garcia

 

Consell escolar