INICI DEL CURS I REBUDA DE L’ALUMNAT 21_22

Dilluns 13
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I ESDAP CATALUNYA
Rebuda dels alumnes dels estudis de tarda de 1er i 2n de cicles de grau mig i 1er d’ESDAP catalunya:

Cicles de grau mitjà:
CFGM d’assistència al producte gràfic imprès, perfil foto
CFGM d’assistència al producte gràfic interactiu

15:00h a 16:30h: Rebuda de l’alumnat pel tutor de 1r curs i coordinador del cicle. ( els dos cicles de grau mig)

16:30h a 18:00h: Rebuda de l’alumnat pel tutor de 2n curs i coordinador del cicle. ( els dos cicles de grau mig)

Estudis superiors de disseny – ESDAP CATALUNYA
16:00h a 18:00h: Rebuda de l’alumnat nou de 1r d’ESDAP per part del tutor i la coordinadora dels estudis. L’alumnat de 2n, 3er i 4t comencen el dimarts 14 les classes.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dimarts 14
Inici de les classes del cicles formatius de grau mitjà amb l’horari habitual:
CFGM d’assistència al producte gràfic imprès, perfil foto
CFGM d’assistència al producte gràfic interactiu

Inici de les classes dels estudis superiors de disseny amb l’horari habitual: ( 1er, 2n, 3er i 4t)
ESDAP Catalunya

Dilluns 20
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR – MATÍ
Rebuda de l’alumnat dels estudis de matí i inici de classes del cicles superiors següents:
CFGS de Fotografia
CFGS de Gràfica Publicitària
CFGS de Gràfica Audiovisual
CFGS d’Il·lustració

09:30h a 11:00h Rebuda alumnes pel tutor de 1r curs i coordinador del cicle.
10:00h a 11:00h Rebuda alumnes pel tutor de 2n curs.
11:30h INICI CLASSES Cicles Formatius de Grau Superior dels dos cursos.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR – TARDA
Rebuda de l’alumnat dels estudis de tarda i inici de classes del cicles superiors següents:
CFGS d’Animació

16:30h a 18:00h Rebuda alumnes pel tutor de 1r curs i coordinadora del cicle.
17:00h a 18:00h Rebuda alumnes pel tutor de 2n curs.
18:30h INICI CLASSES Cicles Formatius de Grau Superior.