Preinscripció

Grau mig:
Preinscripció i seguiment  
7 de maig de 2021: oferta inicial de places escolars
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

De l’11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds
És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat a l’hora d’obtenir la plaça. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui. Encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre, cal presentar la sol·licitud de preinscripció

Preinscriu-te aquí:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/preinscriute/

Per més informació dels passos i dates importants podeu consultar al següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/calendari/

Grau superior
Preinscripció i seguiment

21 de maig de 2021: oferta inicial de places escolar

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

De l’25 al 31 de maig de 2021: presentació de sol·licituds
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre.

Preinscriu-te aquí:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/

Per més informació dels passos i dates importants podeu consultar al següent enllaç:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/calendari/