Proves d’accés curs 2020-2021

Proves d’accés a Cicles Formatius curs 2020-2021

PROVA D’ACCÉS GRAU MITJÀ

 Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

PROVA

Part comuna: 25 de juny de 2020 a les 8.30 h. (Cal presentar-se al centre a les 8.00h)

Part específica: 26 de juny de 2020 a les 8.30 h. (Cal presentar-se al centre a les 8.00h)

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

  • Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020
  • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020
  • Prova: 2 de juliol de 2020,  part comuna a les 9.30 h. part específica 16:30h.

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: de l’1 al 4 de setembre de 2020

Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020

Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020

Proves: 1 d’octubre de 2020 a les 9.30 h

Qualificacions provisionals: 5 d’octubre de 2020

Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 9 d’octubre de 2020

PROVA D’ACCÉS GRAU SUPERIOR 

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

PROVA

Part comuna: 29 de juny de 2020 a les 8.30 h. (Cal presentar-se al centre a les 8.00h)

Part específica: 30 de juny de 2020 a les 8.30 h.(Cal presentar-se al centre a les 8.00h)

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu on l’aspirant es troba inscrit).

  • Inscripció: no més tard de les 12 h del 2 de juliol de 2020
  • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 3 de juliol de 2020
  • Prova: 6 de juliol de 2020 part comuna a les 9.30 h. part específica 16:30h.

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: de l’1 al 4 de setembre de 2020

Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020

Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020

Proves: 1 d’octubre de 2020 a les 9:30 h

Qualificacions provisionals: 5 d’octubre de 2020

Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 9 d’octubre de 2020

 

Per a les proves d’accés als ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY (4 cursos) podeu consultar la Web d’ESDAP:

http://www.esdap.cat/p/1/474/0/Prova-específica-d’accés-2020