Reconeixements i validacions

L’estat ha establert les correspondències que hi ha entre els diferents plans d’estudis. Pots sol·licitar informació a la Secretaria.

  1. Per poder tenir Reconeixement dels estudis cursats, cal presentar una petició formal a la secretaria, en el moment de la matrícula, indicant els estudis cursats amb anterioritat i aportant la documentació pertinent (Títol, Certificat de les qualificacions obtingudes als diferents mòduls i/o assignatures, així com indicació de nota final d’estudis).

  En el cas de matricular-te a un Cicle Formatiu de Grau Superior pots consultar el mòduls que es reconeixen a la secretaria del Centre.
  En el cas de matricular-te als Estudis Superiors de Disseny ESDAP, pots informar-te a la Web , pestanya “ALUMNAT”, desplegable “RECONEIXEMENT DE CRÈDITS”.

  1. Per poder tenir Reconeixement d’experiència laboral (AIR)en Cicles Formatous de Grau Superior:

  Informació d’assessorament i reconeixement

  Calendari

  Carta de compromís