Tràmit del títol i sol·licituds

Procés de tràmit de títol:

  • Sol·licitud al Centre (cal omplir imprès que trobaràs a pestanya IMPRESOS i SOL·LICITUDS). Cal adjuntar còpia del DNI.
  • El centre fa la comprovació de dades i es genera el document per al pagament de taxes d’expedició (o “Resguard de pagament”).
  • El Centre es posa en contacte amb l’alumne/a per a la recollida d’aquest document (cal prestar atenció, dons aquest document te caducitat).
  • L’alumne/a ha de fer el pagament a l’entitat bancària de les taxes d’expedició de títol corresponents (cal anar alerta amb la data de caducitat).
  • L’alumne/a ha d’ entregar al centre el “Resguard de pagament”, per confirmar el pagament de les taxes. L’escola signarà i segellarà la part per a l’interessat. Aquest document tindrà la mateixa validesa que el títol definitiu mentre aquest no arribi.
  • El centre fa la tramesa i la sol·licitud al Departament d’Educació.
  • El Departament d’Educació efectua la impressió del títol i l’envia al centre.
  • El Centre es posa en contacte amb l’alumne/a per a la seva recollida. (És important notificar qualsevol canvi de les dades de contacte que es produeixi). El procés acostuma a durar 1 any aproximadament.