Tràmit del títol i sol·licituds

  1. Sol·licituds als Centres: cal que ompliu l’imprès i adjunteu una còpia del DNI.
  2. El centre fa la comprovació de dades i es genera el document per al pagament de taxes d’expedició (o “Resguard de pagament”).
  3. El Centre es posa en contacte amb l’alumne/a per a la recollida d’aquest document (cal prestar atenció, dons aquest document te caducitat).
  4. L’alumne/a ha de fer el pagament a l’entitat bancària de les taxes d’expedició de títol corresponents (cal anar alerta amb la data de caducitat).
  5. L’alumne/a ha d’ entregar al centre el “Resguard de pagament”, per confirmar el pagament de les taxes. L’escola signarà i segellarà la part per a l’interessat. Aquest document tindrà la mateixa validesa que el títol definitiu mentre aquest no arribi.
  6. El centre fa la tramesa i la sol·licitud al Departament d’Educació.
  7. El Departament d’Educació efectua la impressió del títol i l’envia al centre.
  8. El Centre es posa en contacte amb l’alumne/a per a la seva recollida. (És important notificar qualsevol canvi de les dades de contacte que es produeixi). El procés acostuma a durar 1 any aproximadament.