Alumnes

Amb les dades de l’alumne/a s’inicia la gestió del conveni. El qBID és l’aplicació informàtica que gestiona els convenis de la formació en centres de treball (FCT). El fet que l’alumne/a estigui donat d’alta és el requisit necessari per poder formalitzar els convenis de pràctiques. El quadern de pràctiques és l’eina telemàtica de seguiment de les pràctiques de l’alumne.

Fes clic aquí per a descarregar el formulari de sol·licitud d’exempció de la formació en centres de treball.

Empresa

Amb les dades de l’empresa s’inicia l’homologació del centre de treball.
L’homologació té l’efecte de declarar la idoneïtat del centre de treball per dur a terme la formació pràctica. Es formalitza per a cada centre de treball que tingui l’empresa o entitat i per cicle formatiu o ensenyament que, en cada cas, s’indiqui. La declaració d’idoneïtat pot ser exhibida per l’empresa. Aquest procés harmonitza les pautes d’actuació dels centres docents de cara a validar l’adequació de les empreses com a receptores d’alumnes en pràctiques.
El qBID és l’aplicació informàtica que gestiona els convenis de la formació en centres de treball (FCT). El fet que el centre de treball estigui donat d’alta i homologat és el requisit necessari per poder formalitzar els convenis de pràctiques.

Fes clic aquí per a descarregar el formulari de registre