INICI DEL CURS I REBUDA DE L’ALUMNAT 22_23

REBUDA ALUMNAT CURS 2022-2023
HORARI D’INICI DEL CURS 22_23

Dilluns 12 de setembre
ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY – ESDAPC CATALUNYA

Horari:
16.00h – 18.00h: Rebuda de l’alumnat nou de 1r d’ESDAPC per part del tutor i la coordinadora dels estudis.

17:30h: 2n, 3r i 4T ESDAPC. Presentació tutors/es

18.30h – 21.30h: INICI CLASSES 1r,2n, 3r i 4T ESDAPC

Dilluns 19 de setembre
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR – MATÍ

Rebuda de l’alumnat dels estudis de matí i inici de classes del cicles superiors següents:

• CFGS de Fotografia
• CFGS de Gràfica Publicitària
• CFGS de Gràfica Audiovisual
• CFGS d’Il·lustració

Horari:
9.30h a 11.00h: Rebuda alumnat pel tutor/a de 1r curs i coordinador/a del cicle.
10:00h a 11:00h: Rebuda alumnat 2n curs pels tutors/es dels grups de matí a l’aula.
11:30h: INICI CLASSES dels grups de matí

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR – TARDA

Rebuda de l’alumnat dels estudis de tarda i inici de classes del cicles superiors següents:

• CFGS d’Animació

Horari:

15.00h a 16.30h: Rebuda alumnat pel tutor/a de 1r curs i coordinadora del cicle.
16.30h a 18.00h: Rebuda alumnat 2n curs pels tutors/es dels grups de tarda a l’aula.
18.30h: INICI CLASSES dels grups de tarda

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ – TARDA
Rebuda de l’alumnat i inici de classes del cicles mitjans següents:

  • CFGM D’ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS, PERFIL FOTO
  • CFGM D’ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU

Horari:
15:00h a 16:30h: Rebuda de l’alumnat pel tutor/a de 1r curs i coordinadora del cicle
16:30h a 18:00h: Rebuda de l’alumnat pel tutor de 2n curs i coordinador del cicle
18:30h: INICI CLASSES