Inscripció a les proves d’accés a cicles

Proves d’accés al cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior
Cicles de grau mitjà
Dates d’inscripció i realització de les proves. (convocatòria ordinària)

Presentació de la sol·licitud:

 • Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica): del 14 (a partir de les 9 h) al 24 de març de 2022
 • Convocatòria extraordinària (part específica): del 25 al 31 de maig de 2022
 • Convocatòria de setembre (part específica): de l’1 al 7 setembre de 2022

Consulteu el calendari complet al web del Departament d’Educació.

Inscriu-te a les proves aquí
Per més informació visita la web del Departament d’Educació

Cicles de Grau Superior
Dates d’inscripció i realització de les proves.(convocatòria ordinària)

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica): del 14 (a partir de les 9 h) al 24 de març de 2022

Convocatòria extraordinària (part específica):

 • Inscripció: del 25 al 31 de maig de 2022
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 6 de juny de 2022
 • Presentació de la documentació al centre: del 7 al 21 de juny de 2022 (en horari d’atenció al públic)
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 22 de juny de 2022
 • Prova: 27 de juny de 2022

Convocatòria de setembre (part específica):

 • Inscripció: de l’1 al 7 de setembre de 2022
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 9 de setembre de 2022
 • Presentació de la documentació al centre: del 12 al 28 de setembre de 2022 (en horari d’atenció al públic)
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 29 de setembre de 2022
 • Prova: 30 de setembre de 2022

Consulteu el calendari complet al web del Departament d’Educació.

Inscriu-te a les proves aquí
Més informació a la web del Departament d’Educació