Política internacional

Des de l’escola entenem que, en un món interconnectat com l’actual, el futur laboral de molts dels nostres alumnes passa per la internacionalització. En l’ àmbit de la comunicació gràfica i audiovisual en concret, la xarxa de col·laboradors i de clients ja no està lligada al món local, sinó global.

Erasmus+ és el programa creat per UE per donar suport a l’educació, formació, joventut i esport a Europa. L’escola participa en el Programa Erasmus+ de mobilitat de les persones en l’àmbit de l’educació amb l’objectiu de:

  • Millorar la formació d’alumnat i professorat.
  • Augmentar les oportunitats professionals i interculturals de la comunitat educativa.

Actualment, l’EASD Serra i Abella demana ajudes a la mobilitat per estades de formació pràctica a l’estranger per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior i ajudes a la mobilitat del personal del centre.

  • El programa de Pràctiques d’empresa Erasmus ens permet la inserció en la realitat global del mercat laboral. L’objectiu de les pràctiques a l’estranger és millorar les competències comunicatives, lingüístiques i interculturals. Les pràctiques han de respondre a les necessitats d’aprenentatge de l’estudiant, relacionades amb la seva titulació i el seu pla d’estudis.
  • El programa de mobilitat del professorat vol promoure un intercanvi entre professors en l’àmbit de la Comunicació per conèixer noves metodologies docents i crear una xarxa internacional de professionals. L’escola envia i acull personal docent de les escoles amb qui té conveni.

Carta Erasmus (ECHE) ErasmusCharter