Students incoming

L’EASD Serra i Abella és un dels campus d’ESDAPC. Pels estudiants d’Estudis Superiors de Disseny Gràfic (ESDAPC), tota la informació es troba a www.esdap.cat.
Actualment, no rebem alumnes erasmus incoming per Cicles Formatius.

A alumnes outgoing

ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Actualment, l’EASD Serra i Abella ofereix mobilitats Erasmus de Pràctiques pels alumnes de Cicles Superiors.

Qui pot participar en la convocatòria?
Poden participar:

  • Alumnes matriculats a segon curs de Cicles Formatius de Grau Superior que tinguin tot el primer curs aprovat (60 ECTS).
  • Tenir nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea (o permís de residència).

Quan es fa la mobilitat?
La beca Erasmus+ de pràctiques cobreix 2 mesos. La mobilitat es durà a terme entre setembre i desembre de 2022.

On es pot fer la mobilitat?
Les pràctiques es poden realitzar en un país del programa Erasmus+ o en un país associat. Les ajudes econòmiques varien segons el país on es faci la mobilitat.

Com es demana una mobilitat Erasmus+?
La gestió sempre es fa des de la Coordinació de Mobilitat Internacional de l’EASD Serra i Abella.
Durant el mes d’octubre de cada curs acadèmic surt publicada una convocatòria al web l’escola.

Els alumnes que volen participar en el programa Erasmus+ han de fer la sol·licitud a la Coordinació de Mobilitat. A partir d’aquestes sol·licituds i en funció de les places disponibles es farà una selecció dels alumnes participants. Els alumnes seleccionats, juntament amb la coordinació d’Erasmus, iniciaran els tràmits per dur a terme la mobilitat.

L’alumne seleccionat adquireix un ferm compromís en la seva participació en el programa ERASMUS.

Convocatòria 2021-22

Formulari de sol.licitud d’alumnes

ALUMNES D’ESTUDIS SUPERIORS

L’alumnat d’ESDAPC té la possibilitat de fer una estada d’estudis durant un semestre en una de les escoles partner, preferiblement durant el 3r curs o el 1r semestre de 4rt.
La convocatòria s’obre habitualment durant el mes d’octubre. Cal fer la sol·licitud el curs anterior a la mobilitat.
La gestió sempre es farà des de la Coordinació de Mobilitat Internacional d’ ESDAPCC. Tota la informació és a www.esdap.cat.
La coordinació de Mobilitat de l’EASD Serra i Abella us assessorà en qualsevol fase del procés.

Staff incomming

Per tal de crear una xarxa internacional d’intercanvi d’experiències, l’escola està oberta a acollir el personal de les escoles amb qui tenim conveni, ja sigui per mobilitats de docència (STA) o de formació (STT).
L’EASD Serra i Abella és un dels campus d’ESDAPC.
Pel professorat que fa mobilitat per ESDAPC, la informació i gestió es fa a través de www.ESDAP.cat.

Personal outgoing

El programa de mobilitat del professorat vol promoure un intercanvi entre professors en l’àmbit de la Comunicació, l’Art i el Disseny per conèixer noves metodologies docents i crear una xarxa internacional de professionals. L’escola envia i acull personal docent de les escoles amb qui té conveni.
Hi pot participar tot el personal de l’escola. Les mobilitats tenen una durada de 2 a 5 dies (més 2 dies de viatge).
Hi ha dos tipus de mobilitats:

  • Mobilitat de formació (STA). Visita, job shadowing, assistència a tallers a la institució partner que es visita.
  • Mobilitat de docència (STT). S’imparteix alguna classe o workshop a la institució partner que es visita.

Durant el mes de setembre de cada curs acadèmic surt publicada una convocatòria, on s’especifiquen les bases i el número de mobilitats disponibles.
Els professors que volen participar en el programa Erasmus+ han de fer la sol·licitud a la Coordinació de Mobilitat. A partir d’aquestes sol·licituds i en funció de les places disponibles es farà una selecció dels professors participants. Els professors seleccionats, juntament amb la coordinació d’Erasmus, iniciaran els tràmits per dur a terme la mobilitat.

Formulari de sol.licitud de professorat

Criteris d’adjudicació