CFGM D’ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU

Els estudis d’Assistència al producte gràfic interactiu faculten al titulat per comunicar de forma interactiva a través del disseny i tractament informàtic d’edició web i multimèdia i en la realització de productes gràfics.

L’objectiu és capacitar a l’alumne per plantejar, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva. També per realitzar i corregir el tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia. S’utilitzaran programes d’edició web, i s’adquireix la capacitat per interpretar les especificacions d’un dissenyador / a en un projecte de comunicació gràfica interactiva i dur a terme la realització dels elements gràfics.

Per a realitzar aquestes tasques cal el coneixement del llenguatge visual i les aplicacions dels mitjans informàtics.

Des de l’escola volem aportar les bases per a una formació cultural i visual, estratègies per a potenciar la creativitat i sensibilitat, així com els recursos per desenvolupar la capacitat de fer una reflexió crítica.

Objectius

 • Col · laborar en les diferents fases del procés d’elaboració de productes gràfics en suport imprès/ web conforme a les pautes estilístiques i tècniques del projecte.
 • Interpretar adequadament la informació projectual que se li subministra i dur a terme les indicacions tècniques i artístiques corresponents.
 • Realitzar elements gràfics de comunicació en suport web d’acord amb les especificacions tècniques i estilístiques rebudes.
 • Seleccionar, adequar, organitzar, distribuir i emmagatzemar la informació tècnica necessària per a la realització d’elements puntuals de projectes gràfics interactius.
 • Saber, executar, normalitzar i fer compatible la informació tècnica i, si escau, els fitxers informàtics necessaris per a la correcta realització de productes gràfics interactius.
 • Conèixer la legislació i la normativa bàsica que regula el disseny i la realització de productes de comunicació gràfica interactiva així com la referida a la seguretat i prevenció de riscos laborals.

Esctructura

Primer curs

Mitjans informàtics
Tipografia
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Volum
Història del disseny gràfic
Edició Web I
Multimèdia I
Anglès Tècnic

Segon curs

Autoedició
Fonaments del disseny gràfic
Formació i orientació laboral
Edició Web II
Multimèdia II
Projectes
Obra final
PRÀCTIQUES

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior (cal superar una prova d’accés).

Sortides professionals

L’assistent al producte gràfic interactiu treballa realitzant tasques de producció d’elements en suport web i multimèdia, en empreses relacionades amb la comunicació visual i el producte interactiu, com ara:

 • Agències de publicitat,
 • Empreses multimèdia,
 • Estudis de disseny,
 • Departaments de màrqueting,
 • Publicitat o disseny d’empreses,
 • Publicacions en línia.

Es pot optar per treballar per compte propi o d’altri, de manera independent o en col·laboració amb d’altres professionals.