CFGS GRÀFICA AUDIOVISUAL

Els estudis s’orienten a la formació de professionals del grafisme audiovisual (motion graphics), un sector en contínua expansió i renovació que va al capdavant de la innovació tècnica i creativa.

La seva dinàmica es fonamenta en la realització de projectes a través de l’aprenentatge de tècniques de disseny, vídeo i àudio, animació i 3D, així com del foment de la creativitat i el domini de les tècniques projectuals professionals (des de la idea creativa fins a la presentació al client).

La gràfica audiovisual és un àmbit del disseny que realitza projectes d’imatge en moviment per als mitjans de comunicació audiovisual (cinema, televisió, Internet, projeccions…), com ara títols de crèdit, capçaleres de programes i packaging televisiu, espots publicitaris, openings de festivals, mapping, projeccions per a espectacles, realitat virtual, etc.

Objectius

L’objectiu dels estudis és capacitar per al disseny i la realització de projectes professionals de gràfica audiovisual, la qual cosa implica l’aprenentatge de:

 • Principis i fonaments del disseny i de la tipografia.
 • Principis i fonaments dels audiovisuals.
 • Captura d’imatges de vídeo i fotogràfiques per a peces de gràfica audiovisual.
 • Principis i pràctica de l’animació i de l’animació avançada, 2D i 3D.
 • Dibuix aplicat al disseny.
 • Realització d’style frames, storyboards i storyreels.
 • Programari del sector: animació 2D, 3D, imatge digital, àudio, mapping, composició digital, postproducció i edició de vídeo.
 • Tècniques avançades de postproducció audiovisual, com màscares, efectes especials, composició digital, croma o retoc de color.
 • Tècniques de composició digital en vídeo, a través de la integració d’elements 3D, 2D i imatge real.
 • Tractament i creació d’àudio per a peces audiovisuals publicitàries.
 • Guió audiovisual i tècniques narratives.
 • Planificació d’un projecte audiovisual.
 • Tècniques professionals de realització d’un projecte de gràfica audiovisual.
 • Tècniques d’exposició oral d’un projecte.

Al final dels estudis cada alumne realitza la seva pròpia bobina de mostra (reel) a partir dels treballs creatius realitzats durant el curs.

Estructura

Primer curs

Fonaments de la representació
Teoria de la imatge
Fotografia
Mitjans informàtics
Recursos gràfics i tipogràfics
Guió i estructura narrativa
Llenguatge i tecnologia audiovisual I
Animació 2D
Tècniques 3D I

Segon curs

Història de la imatge audiovisual
Llenguatge i tecnologia audiovisual II
Tècniques 3D II
Projectes de gràfica audiovisual
Projecte integrat
Formació i orientació laboral
Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Sortides acadèmiques

La finalització dels estudis dóna accés a:

 • Altres cicles formatius superiors de la família de Comunicació Gràfica, com ara: Animació, Fotografia, Gràfica Publicitària, Gràfica interactiva o Il·lustració.
 • Estudis superiors de disseny gràfic.

En tots aquest estudis, els alumnes poden sol·licitar RECONEIXEMENT dels coneixements adquirits. Els mòduls subjectes a reconeixement o convalidació depenen dels estudis als que es vulgui accedir.

Sortides professionals

 • Disseny de gràfics en moviment (motion graphics) per a cinema, televisió i publicitat.: títols de crèdit, capçaleres, packaging televisiu, espots, openings
 • Realització audiovisual.
 • Postproducció audiovisual i efectes especials.
 • Disseny i realització de video mappings i projeccions audiovisuals per a espectacles i presentacions de productes.
 • Artista gràfic audiovisual.