CFGS Gràfica publicitària

Els estudis s’orienten a la formació de professionals del Disseny gràfic, especialment en els àmbits de la comunicació i la publicitat comercial i institucional.

Aquests estudis estan molt orientats a formar-te com a professional, per això, a més a més de donar-te una bona formació conceptual, treballem en projectes gràfics tal com es fa en els estudis de disseny i les agències de publicitat. De fet, participem en concursos de disseny que són casos reals, com el Cartell de Les Festes de Primavera de L’Hospitalet.

A més, cada curs fem visites guiades a estudis de disseny, agències de publicitat, impremtes, i d’altres empreses per veure com treballen en el món professional, i també comptem amb conferències i classes magistrals de professionals del sector.

Objectius

L’objectiu dels estudis és capacitar per al disseny i la realització projectes professionals de gràfica publicitària, la qual cosa implica l’aprenentatge de:

  • Disseny d’identitat corporativa (logotips i aplicacions de la marca en diferents suports)
  • Packaging (envasos, embalatges, i etiquetes)
  • Disseny editorial (fulletons, revistes i llibres).
  • Disseny gràfic aplicat a interactius (web, apps, i xarxes socials).
  • Gràfica aplicada a l’espai (stands de fira i exposicions).
  • Principis i fonaments del disseny i de la tipografia.
  • Nocions de dibuix, vídeo i fotografia aplicats al disseny gràfic.
  • Introducció a la història del disseny gràfic.
  • Tècniques de presentació escrita i d’exposició oral d’un projecte.

Al final dels estudis cada alumne realitza el seu portafoli de treballs creatius realitzats durant el curs.

Estructura

Primer curs

Projectes de Gràfica Publicitària I
Mitjans Informàtics
Fotografia
Tipografia
Fonaments de la representació
Teoria de la imatge
Història de la imatge publicitària

Segon curs

Projectes de Gràfica Publicitària II
Projecte integrat
Formació en centres de treball (Pràctiques en empresa)
Llenguatge i Tecnologia audiovisual
Teoria de la publicitat i marketing
Fonaments del disseny gràfic
Formació i orientació laboral

Sortides acadèmiques

Un cop acabats aquests estudis, es pot accedir a d’altres cicles formatius superiors de la mateixa família per complementar la formació, com ara: Gràfica Audiovisual, Fotografia, o Il·lustració. També es pot accedir als Estudis Superiors de Disseny Gràfic (equivalent al Grau Universitari). En tots aquest estudis, els alumnes poden sol·licitar RECONEIXEMENT dels coneixements adquirits. Els mòduls subjectes a reconeixement o convalidació depenen dels estudis als que es vulgui accedir.

Sortides professionals

Dissenyador/a gràfic/a o assistent de direcció d’art en: estudis de disseny, agències de publicitat, departaments de comunicació d’empreses, editorials, o com a treballador/a autònom/a.