CFGS Il·lustració

Avui dia la Il·lustració té molta visibilitat en el camp de la comunicació visual i gràfica. L’escola facilita el camí per a desenvolupar la creativitat amb l’objectiu d’aconseguir una il·lustració nova i personal, com també formar professionals versàtils de la creació d’imatges, amb capacitat per resoldre encàrrecs de diferents àmbits: l’editorial (àlbum il·lustrat, premsa, llibre de text), publicitat, científico-tecnològic, producte, tendències i escenogràfic.
Els estudis presencials es complementen, a més a més, amb sortides (museus, exposicions temporals, fires), tallers i conferències impartides per professionals, així com amb la realització de les pràctiques en empresa en el camp de la comunicació visual.

Objectius

L’objectiu dels estudis és capacitar per a la realització de projectes professionals d’il·lustració, la qual cosa implica l’aprenentatge de:

 • Principis del dibuix aplicat a la il·lustració.
 • Principis i fonaments l’expressió visual, tant tècnica com conceptualment: color, composició, i representació de l’espai
 • Investigació i experimentació de les tècniques d’expressió gràfica, tant les tradicionals com les digitals.
 • Coneixement de la il·lustració al llarg de la història.
 • Organització i desenvolupament de les diferents fases d’un projecte d’il·lustració (investigació, creació i materialització), des de diferents àmbits: editorial, premsa, publicitat, científic, tendència, arquitectura, i producte

Al final dels estudis cada alumne realitza el seu portafoli de treballs creatius realitzats durant el curs.

Estructura

Primer curs

Fonaments de la representació i l’expressió visual
Teoria de la imatge
Mitjans informàtics
Fotografia
Tècniques d’expressió gràfica
Dibuix aplicat a la il·lustració
Representació espacial aplicada

Segon curs

Història de la Il·lustració
Projectes d’ Il·lustració
Projecte integrat
Tècniques gràfiques tradicionals
Producció gràfica industrial
Formació i orientació laboral
Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Sortides acadèmiques

Un cop acabats aquests estudis, es pot accedir a d’altres cicles formatius superiors de la mateixa família per complementar la formació, com ara: Gràfica Publicitària, Gràfica Audiovisual o Fotografia.

També es pot accedir als Estudis Superiors de Disseny Gràfic (equivalent al Grau Universitari). En tots aquest estudis, els alumnes poden sol·licitar RECONEIXEMENT dels coneixements adquirits. Els mòduls subjectes a reconeixement o convalidació depenen dels estudis als que es vulgui accedir.

Sortides professionals

 • Empreses relacionades amb la comunicació visual: premsa, televisió, agències de publicitat, editorials i estudis de disseny.
 • Les tasques a realitzar per a un tècnic superior d’il·lustració són:
 • Projectes d’il·lustració en l’àrea editorial, premsa, ciència, arquitectura, publicitat i de producte.
 • Projectes d’edició digital, jocs i app que requereixin la participació d’un il·lustrador.
 • Projectes d’animació en creació i storyboard.
 • Participació en projectes de cinema i televisió.
 • Artista Gràfic.
 • Treballador autònom.