Estudis Superiors en Disseny Gràfic ESDAP

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va crear l’any 2010, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP Catalunya), on s’imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent, a tots els efectes, al grau universitari). ESDAP Catalunya ofereix quatres especialitats: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

La nostra escola és un dels campus ESDAP Catalunya on s’imparteixen els Estudis Superiors de Disseny en l’especialitat de Disseny Gràfic.

Més informació a:
ESDAP