Hawaii

Autor: Desirée Arco
Tutor: Joan Morales
Promoció: 2015-2016
Estudi: CFGS Gràfica Publicitària
Disseny d'una campanya de comunicació visual per a un llum que reutilitza els radis d'una bicicleta. La proposta gràfica remet a les èpoques pioneres del nostre ciclisme, tant per la tipografia i composició pròpies de l'estil Internacional dels 60's com pel cromatisme i els motius gràfics de l'olimpisme de l'època.