Com accedir als estudis superiors de disseny

La nostra Escola és un Campus de l’ESDAP. Amb nosaltres podràs estudiar els Estudis Superiors en Disseny Gràfic, equivalents al Grau Universitari de Disseny Gràfic a tots els efectes. Les nostres aules tenen una ràtio màxima de 25 alumnes per aula, la qual cosa afavoreix un ensenyament amb molta interacció professor-alumne.

Per cursar els Estudis Superiors de Disseny pots accedir a la Web d’ESDAP http://www.esdap.cat/p/1/1/0/ESDAP.

Allà ho trobaràs tot indicat. Futurs alumnes: http://www.esdap.cat/p/1/394/0/Futurs-alumnes