Reconeixements i validacions

L’estat ha establert les correspondències que hi ha entre els diferents plans d’estudis. Pots sol·licitar informació a la Secretaria.

  • Per poder tenir Reconeixement d’estudis cursats, cal presentar una petició formal a la secretaria, en el moment de la matrícula, indicant els estudis cursats amb anterioritat i aportant la documentació pertinent (Títol, Certificat de les qualificacions amb indicació de nota final).

En el cas de matricular-te a un Cicle Formatiu de Grau Superior pots consultar el mòduls que es reconeixen a la secretaria del Centre. Full de sol·licitud: https://drive.google.com/file/d/11AjqmJiJTJjXUsdcW0rZtqXFcOVaiiIf/view

En el cas de matricular-te als Estudis Superiors de Disseny ESDAP, pots informar-te a la Web http://www.esdap.cat , pestanya “ALUMNAT”, desplegable “RECONEIXEMENT DE CRÈDITS”. Trobaràs l’imprés a pestanya “ALUMNAT”, desplegable “ALUMNES” –  “SOL·LICITUDS”.

 

  • Reconeixement d’experiència laboral (AIR) en Cicles Formatius de Grau Superior.