Tràmit del títol i sol·licituds

Procés de tràmit de títol:

1. Sol·licitud:

Cal omplir imprès que trobaràs a pestanya IMPRESOS i SOL·LICITUDS i lliurar-lo al centre. Cal adjuntar còpia del DNI. El centre fa la comprovació de dades i es genera el document per al pagament de taxes d’expedició (o “Resguard de pagament”). El Centre es posa en contacte amb l’alumne/a per a la recollida d’aquest document (cal prestar atenció atès que el document té caducitat).

2. Pagament de taxes:

L’alumne/a ha de fer el pagament a l’entitat bancària de les taxes d’expedició de títol corresponents (cal anar alerta amb la data de caducitat). Cal lliurar al centre el Justificant del pagament bancari, per confirmar el pagament de les taxes.

3. Signat i Segellat:

L’escola signarà i segellarà la part del document “Resguard de pagament” per a la persona interessada. És imprescindible fer-ho a la secretaria del centre. Un cop signat i segellat tindrà la mateixa validesa que el títol definitiu (mentre no es disposi de la impressió definitiva). Procurem fer de manera sincronitzada la recollida, el pagament, la justificació i el segellat, tot el mateix dia. Si no es pot venir al centre es pot autoritzar un tercer.

4. Tramitació i Recollida:

El centre fa els tràmits al Departament d’Educació. Allà efectuen la impressió del títol definitiu i ho envien al centre. Un cop a la secretaria ens posem en contacte amb l’alumne/a, usant les dades de contacte indicades, per a la seva recollida. És important notificar qualsevol canvi de les dades de contacte que es produeixi. El procés acostuma a durar un mínim d’1 any aproximadament.