Entrega Cartells de Primavera 2022

PRESENTACIÓ DE CARTELLS
La participació és sota pseudònim.
Cal presentar a la consergeria del centre:
Un sobre de la mida del cartell que contingui la a maqueta impresa del cartell (310 x 440
mm) sobre un suport rígid (cartó ploma o similar). El cartell s’ha d’identificar amb el
pseudònim de l’autor en el seu revers.

Un altre sobre, identificat amb el mateix pseudònim, que contingui les dades de l’autor
(nom, adreça completa, telèfon de contacte i correu electrònic). Aquest sobre s’ha
d’enganxar en el revers del cartell.
La versió digital s’ha de penjar a l’espai previst de la intranet del centre, en format PDF i
en alta resolució (300 dpi).

Com penjar-ho a intranet:
Usuari: alumne
Contrasenya: easa
1) Si esteu fóra de l’escola: pestanya CAMPUS
2) Si esteu conectades al wifi de l’escola cliqueu a l’enllaç següent:  http://192.168.0.10/

El període d’entrega és del 28 de febrer fins al 4 de març de 2022.

Els cartells no seleccionats es podran retirar en el termini de tres mesos a partir del
tancament de l’exposició que organitzarà l’Ajuntament i l’EA Serra i Abella de
L’Hospitalet.

BASES DEL CONCURS: Descarrega’t les bases del concurs aquí.