CFGS Animació

Els estudis s’orienten a la formació de professionals de l´animació. La seva dinàmica es fonamenta en la realització d´exercicis i projectes d´animació a través de l’aprenentatge de diferents tècniques i metodologies, així com del foment de la creativitat.

L’animació és un procés utilitzat per donar sensació de moviment a imatges, dibuixos o objectes inanimats. Existeixen nombroses tècniques per a la realització d´ animació: mitjançant dibuixos, fotografiant petits canvis en els quadres o amb eines digitals. És un art que s´alimenta d´altres disciplines com el dibuix, la pintura, el modelatge, la fotografia, el cinema o la interpretació, tot plegat per donar ànima a elements bidimensionals o tridimensionals.

Avui dia podem trobar animació en spots publicitaris en televisió o internet, llargmetratges i documentals en cinema, videoclips musicals, curts de realitzadors independents en festivals, animacions en mappings, animacions didàctiques en museus, infografies animades en webs, animacions interactives en app de mòbils o tablets i en videojocs.

Objectius

L’objectiu dels estudis és capacitar per a la realització de projectes professionals d´animació,  la qual cosa implica l’aprenentatge de:

  • Tècniques tradicionals i noves tecnologies per a la creació de personatges, entorns,  i imatges animades, tant bidimensionals “ 2d” com tridimensionals “3d”.
  • Dibuix aplicat a l´animació: figura humana i animal, expressions facials i corporals, models sheets i turns around, estudis del moviment, disseny i animació de personatges, perspectiva per la creació de fons i efectes atmosfèrics.
  • Principis de l’animació.
  • Materials i metodologia per a la creació i animació de ninots articulats per Stop Motion.
  • Modelatge 3d, materials i texturització, il·luminació, rigging i animació de personatges, càmeres i rendering.
  • Fonaments i tècniques dels audiovisuals i la fotografia: captura fotogràfica i enregistrament de vídeo, edició, composició, sonorització, efectes i postproducció
  • Fases de la producció audiovisual pel desenvolupament de projectes d´animació: guió, story board, creació de personatges, concept art, producció, sonorització i  postproducció.
  • Tècniques d´exposició i presentació oral.

Per últim, confeccionaràs el teu porfoli i reel a partir dels treballs creatius realitzats durant els estudis i realitzaràs les pràctiques en una empresa del sector.

" Recordo l'escola Serra i Abella com un lloc d'intercanvi de projectes i idees. "
Maria Moreno

Estructura

Primer curs

Fonaments de la representació i l’expressió visual
Teoria de la imatge
Mitjans informàtics
Fotografia
Història de l’animació
Guió i estructura narrativa
Llenguatge i tecnologia audiovisual I
Tècniques d’animació I
Dibuix aplicat a l’animació I

Segon curs

Projectes d’animació
Projecte integrat
Dibuix aplicat a l’animació II
Tècniques d’animació II
Llenguatge i tecnologia audiovisual II
Formació i orientació laboral
Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Sortides acadèmiques

Un cop acabats aquests estudis, pots complementar la formació, i accedir a:

  • Altres cicles formatius superiors de la família de comunicació gràfica, com: Fotografia, Gràfica Publicitària, Gràfica Audiovisual, Còmic o Il·lustració.
  • Estudis superiors de disseny gràfic.

En tots aquest estudis, els alumnes poden sol·licitar RECONEIXEMENT dels coneixements adquirits. Els mòduls subjectes a reconeixement o convalidació depenen dels estudis als que es vulgui accedir.

Sortides professionals

Podràs escollir treballar en els diferents àmbits següents: web, televisió, cinema, publicitat, aplicacions interactives i/o videojocs.

D’aquesta manera, et podràs professionalitzar en alguna de les múltiples sortides: animador 2D, animador 3D, dissenyador de personatges (concept art), storyboarder, layout man, director artístic, realitzador, 3D generalist, game artist, rigger, especialista en efectes visuals, bé per a una productora d´animació, o bé sent realitzador independent de manera free lance.