CFGS fotografia

Els estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior Fotografia s’orienten a formar professionals de la fotografia en els camps artístic i tècnic, amb capacitat per projectar, programar i realitzar preses fotogràfiques amb mitjans analògics i digitals, així com treballs de postproducció. La feina del fotògraf es desenvolupa en els àmbits de l’art, la publicitat, el disseny gràfic, la moda, el món editorial, la documentació, la producció audiovisual, etc. Els diferents mòduls que s’imparteixen (Teoria Fotogràfica, Projectes, Història de la Fotografia, Mitjans Informàtics, Llenguatge i tecnologia audiovisual, Laboratori, Pràctiques en Empresa…) combinen pràctica i teoria per tal de capacitar l’alumnat en el seu futur professional.

Els estudis es complementen amb conferències, visites a tallers de fotògrafs, sessions pràctiques als platós o a l’exterior, exposicions, etc, entre altres activitats.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella, especialitat Fotografia, aposta per la formació tècnica i artística de l’alumnat per tal d’oferir una formació professional completa.

Objectius

L’objectiu dels estudis és capacitar per a la realització de projectes professionals de fotografia, la qual cosa implica l’aprenentatge de:

 • Introducció a la història de la Fotografia.
 • Analitzar documents i materials de referència del projecte fotogràfic.
 • Concretar les característiques temàtiques, estilístiques i comunicatives d’un encàrrec fotogràfic a partir de les especificacions donades.
 • Elaborar obra original de fotografia a partir d’un encàrrec professional determinat o d’un projecte propi.
 • Valorar i integrar en la proposta gràfica els elements informatius, identificatius i persuasius adequats als objectius comunicatius del projecte.
 • Organitzar i desenvolupar les diferents fases del projecte fotogràfic.
 • Tècniques avançades d’il·luminació d’estudi.
 • Tècniques de Postproducció: retoc i tractament de la imatge.
 • Tècniques d’exposició i presentació oral d’un projecte.
 • Comprendre i aplicar el marc legal i normatiu que regula i condiciona l’activitat professional.

Al final dels estudis cada alumne realitza el seu portafoli de treballs creatius realitzats durant el curs.

Estructura

Primer curs

Fonaments de la representació i l’expressió visual
Teoria de la imatge
Mitjans informàtics
Història de la fotografia
Projectes de fotografia I
Teoria fotogràfica I
Tècnica fotogràfica I

Segon curs

Projectes de fotografia II
Projecte integrat
Teoria fotogràfica II
Tècnica fotogràfica II
Llenguatge i tecnologia audiovisual
Formació i orientació laboral
Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Sortides acadèmiques

Un cop finalitzats aquests estudis, es pot accedir a d’altres cicles formatius superiors de la mateixa família per complementar la formació, com ara: Animació, Gràfica Audiovisual o Il·lustració. També es pot accedir als Estudis Superiors de Disseny Gràfic (equivalents al Grau Universitari). En tots aquest estudis, els alumnes poden sol·licitar RECONEIXEMENT dels coneixements adquirits. Els mòduls subjectes a reconeixement o convalidació depenen dels estudis als que es vulgui accedir.

Sortides professionals

El tècnic superior en fotografia desenvolupa treballs professionals, amb domini de la tècnica i del llenguatge fotogràfic, amb finalitat i intenció comunicativa, des dels diferents camps de la fotografia: publicitat, moda, reportatge, fotoperiodisme, fotografia científica o d’altres.

El professional en fotografia treballa en empreses relacionades amb la comunicació visual: publicitat, editorials, estudis de disseny, fotografia, premsa, cine i TV.

Pots professionalitzar-te com:

 • Cobertura gràfica de la informació per als diferents mitjans de comunicació.
 • Fotògraf de reportatge social. Documentació d’actes socials i retrats.
 • Fotògraf publicitari. Treballs per a agències de publicitat, estudis de disseny gràfic i bancs d’imatges.
 • Fotògraf de moda. Encàrrecs de dissenyadors, fabricants, distribuïdors i revistes de moda.
 • Fotògraf d’arquitectura i interiorisme. Treballs editorials, documentació i seguiment d’obra.
 • Fotògraf artístic. Realització d’obra pròpia per al circuit comercial de l’art.
  Postproducció fotogràfica digital.